OFERUJEMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PODATKOWO-KSIĘGOWĄ

- obsługa księgowa i podatkowa, kadry i płace
- doradztwo podatkowe, optymalizacja podatkowa
- zarządzanie płatnościami - obsługa split payment w VAT
- doradztwo podczas kontroli podatkowych, JPK
- specjalna oferta księgowej obsługi nieruchomości

Administracja i księgowość nieruchomości

Jesteśmy jedną z niewielu kancelarii specjalizujących się w rozliczaniu i księgowości nieruchomości.

Rozliczenia nieruchomości, w tym: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz prywatnych właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości uzyskujących dochody z najmu cywilnoprawnego, oraz tzw. najmu krótkoterminowego (np. za pośrednictwem Airbnb i Booking.com) prowadzimy od 10 lat. 

Jesteśmy członkiem STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW I ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI W KRAKOWIE, numer członkowski 507.


Oferta dla zarządców i wspólnot mieszkaniowych
 • naliczanie miesięcznych opłat zaliczkowych i powiadamianie właścicieli o wysokości opłat do wspólnoty mieszkaniowej: zaliczce na fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy, zaliczce na media
 • wystawianie rachunków i faktur dla właścicieli i kontrahentów (pożytki)
 • naliczanie odsetek z tytułu nieterminowych płatności
 • imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w przypadku gdy wspólnota jest podatnikiem VAT
 • przesyłanie rejestrów zakupu i sprzedaży do US (Jednolity Plik Kontrolny)
 • ewidencjonowanie i księgowanie poniesionych kosztów (faktury zakupu)
 • sporządzanie i składanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej wymaganych deklaracji podatkowych, w tym, deklaracje CIT-8, VAT-7, PIT-4R, PIT-11, PIT-8C
 • rozliczanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz sporządzanie w imieniu wspólnoty rozliczeń i sporządzanie deklaracji związanych z rozliczeniem umów o pracę i umów cywilnoprawnych związanych z ubezpieczeniami społecznymi (ZUS)sporządzanie rocznych rozliczeń zaliczek na media wnoszonych przez właścicieli lokali
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej obejmującego:
  • sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej
  • zestawienie obrotów i sald kont wspólnoty mieszkaniowej
  • zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe
  • zestawienie zaległości i nadpłat właścicieli
  • zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów
  • kartoteki właścicieli

Ewidencje prowadzimy przy zastosowaniu programu LOKALE firmy MMSoft, lub dowolnego oprogramowania udostępnionego przez zarządcę. W ramach umowy możliwe uzyskanie dostępu do elektronicznych kartotek właścicieli (dostęp po zalogowaniu się poprzez stronę zarządcy, lub stronę kancelarii).

Dostęp online umożliwia podgląd w indywidualnym panelu (dostępnym po zalogowaniu hasłem) następujących danych (możliwość wyboru zakresu udostępnianych opcji):
 • salda właścicieli
 • naliczenia dla lokali
 • odczyty w lokalach (z możliwością dodawania odczytów)
 • zgłoszenia (możliwość dodawania zgłoszeń)
 • koszty poniesione przez wspólnotę
 • informacje o podjętych działaniach windykacyjnych (dla zarządu)
 • rozliczenia mediów
 • informacje o rozliczeniach z dostawcami
 • stan finansów wspólnoty (rachunki bankowe)
 • uchwały (możliwość oddawania głosu online)
 • możliwość zamieszczania komunikatów i udostępniania plików do pobrania

Oferta dla prywatnych właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości:
 • w zależności od wybranego sposobu opodatkowania przychodów z najmu:
  • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych
  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT
 • przesyłanie rejestru sprzedaży i zakupów VAT do US (Jednolity Plik Kontrolny)
 • wystawianie faktur sprzedaży z tytułu wynajmowanego lokalu
 • rozliczanie wpłat czynszów 
 • prowadzenie tabel czynszowych
 • monitorowanie płatności czynszów
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty 
 • przygotowywanie według ustalonego wzoru raportów i rozliczeń przychodów z najmu na potrzeby rozliczeń między właścicielami i ustalania dochodu uzyskanego z nieruchomości
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń przychodów na najmu (PIT-28, PIT-37)
 • doradztwo podatkowe w zakresie rozliczania przychodów z najmu

Zgody
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez Kancelarię Doradcy Podatkowego Wanda Karasińska z siedzibą w Krakowie przy ul. Szpitalnej 7/2 na potrzeby realizacji zgłoszenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Serwis. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.
* Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez jej oznaczenia nie będzie możliwe wysłanie formularza, a także przesłanie Państwu odpowiedzi drogą elektroniczną. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradcy Podatkowego Wanda Karasińska . Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych jest dobrowolne.

Dane kontaktowe

Na skróty

Polityka ciasteczek Polityka prywatności
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia