OFERUJEMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PODATKOWO-KSIĘGOWĄ

- obsługa księgowa i podatkowa, kadry i płace
- doradztwo podatkowe, optymalizacja podatkowa
- zarządzanie płatnościami - obsługa split payment w VAT
- doradztwo podczas kontroli podatkowych, JPK
- specjalna oferta księgowej obsługi nieruchomości

O Doradcy Podatkowym

KWALIFIKACJE
DORADCA PODATKOWY Wanda Karasińska numer wpisu 10358, wpis z dnia 29 listopada 2005 r. członek STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE
Autorka licznych publikacji i poradników podatkowych.

DORADCA PODATKOWY ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:
Kompleksowej obsługi rachunkowo-księgowej oraz prawno-podatkowej wszystkich podmiotów gospodarczych a w szczególności spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Pełnej obsługi kadrowo-płacowej zatrudnionych pracowników oraz osób pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych

Pełnej obsługi w zakresie rozliczeń z ZUS zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców.

Consultingu na rzecz podmiotów gospodarczych.

Doradztwa podatkowego na rzecz osób prawnych i osób fizycznych - w tym także dokonywanie miesięcznych i rocznych rozliczeń podatkowych.

Reprezentacji naszych klientów m.in. w urzędach skarbowych, organach ZUS, przed sądami administracyjnymi, w urzędach statystycznych oraz innym organach.

Sporządzania sprawozdań finansowych oraz ich weryfikacji i przygotowywania do badania przez biegłych rewidentów.


Praca doradcy podatkowego skupia się na codziennym, rzetelnym, terminowym prowadzeniu rozliczeń podatkowo-księgowych Państwa firmy, ostrzeganiu przed zagrożeniami, podpowiadaniu korzystnych rozwiązań.

Opieką doradcy podatkowego objęte jest prowadzenie biznesu już począwszy od etapu pomysłu. Doradca podatkowy wskaże najodpowiedniejszą formę prowadzenia działalności, pomaga przy rejestracji firmy oraz na etapie działalności i realizowania pomysłów.

Jednak Klienci często oczekują czegoś więcej. Oferta doradcy podatkowego obejmuje dodatkowo pomoc w zarządzaniu płatnościami (w tym: split payment), wirtualne biuro, doradztwo i obsługę w zakresie obiegu i elektronicznej archiwizacji dokumentów.

Jako doradca podatkowy posługuję się sprawdzonym i pewnym i na bieżąco aktualizowanym oprogramowaniem finansowo-księgowym zapewniającym prawidłowość rozliczeń oraz wypełnienie obowiązków wynikających z przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) do urzędów skarbowych, bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz umożliwiającym korzystanie przez Państwa z wszelkich danych finansowych Państwa Firmy, w tym rozliczeń podatkowych, stanu rozliczeń z kontrahentami, podglądu wszystkich przekazanych do Kancelarii dokumentów.

„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. 
Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.” *

* tekst roty ślubowania doradcy podatkowego

Dane kontaktowe

Na skróty

Polityka ciasteczek Polityka prywatności
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia